Anjidani & Partners Co. CN. 1444283
OmanMedicaOmanMedicaOmanMedica
968-9273-5515+
شنبه تا پنجشنبه 8 الی 20
مسقط، خیابان 18 نوامبر، پلاک 432
OmanMedicaOmanMedicaOmanMedica

دیتافلو چیست ؟

سایت دیتافلو مرجع تایید مدارک برای وزارت بهداشت و بورد تخصصی کشور عمان می باشد و هر فارغ التحصیل گروه پزشکی باید مدارک تحصیلی و شغلی خود را در این سایت بارگذاری و تایید آن را اخذ نماید.

سایت دیتافلو ، متعلق به گروه دیتافلو هست این سایت یک منبع معتبر برای تاییده مدارک رشته های مختلف است و تنها مختص به گروه پزشکی نیست و سایر رشته ها را نیز پوشش می دهد . وزارت بهداشت عمان و هیئت تخصصی پزشکی عمان با نام OMSB مسئولیت تایید مدارک متقاضیان کار گروه پزشکی را به دیتافلو سپرده است.

گروه دیتا فلو پس از دریافت مدارک و اخذ هزینه به دلار در یک مدت زمان حداقل بین 20 تا 40 روز نسبت به بررسی مدارک اقدام می کنند. تاییدیه مدارک را از مراجع صادر کننده آن مدرک دریافت می کنند.
ثبت نام در سایت دیتافلو

افرادی که میخواند مدارک شان تایید شود باید اصل و ترجمه مدارک خود را در این سایت بارگزاری به عنوان مثال مدارک اولیه و ضروری که مورد نیاز است شامل : دانشنامه و ترجمه آن ، سوابق کاری و ترجمه رسمی آن ، مدارک شغلی مانند کارت نظام پزشکی یا کارت پرستاری و غیره ، سایر مدارکی که حکم تایید بر سوابق کاری و توانمندی فرد را داشته باشند نیز میتواند در این سایت بارگزاری شود.

خدمات عمان مدیکا به گروه پزشکی جهت انجام فرآیند دیتافلو :

دریافت مدارک و بررسی موارد ضروری برای تاییده
ثبت نام و تشکیل پرونده در سایت دیتافلو
ارسال مدارک به سایت دیتافلو جهت بررسی
دریافت نتیجه و ارسال تاییده به متقاضی
بارگزاری مدارک در سایت دیتافلو

نکات در مورد سایت دیتافلو

تایید مدارک تحصیلی و سوابق کاری آنها که توسط گروه دیتافلو و با پرداخت هزینه در سایت DataFlow بارگزاری و طی چند روز کاری این مدارک و تایید می شود و گواهی آن صادر می شود.
" گروه عمان مدیکا تمامی کارها مربوط را از دریافت مدارک ، ثبت نام در سایت دیتافلو، ثبت نام آزمون پرومتریک، اخذ وقت مصاحبه، دریافت مجوز و یافتن جاب آفر مناسب برای شما در کنار شما خواهد بود "
این سایت صرفا برای ارزیابی رسمی مدارک شغلی است که با پرداخت هزینه این کار در طی مدت 20 الی 40 روز ( حالت عادی و فوری با پرداخت هزینه بیشتر از حالت عادی ) انجام می شود.

در مورد دیتافلو سوال دارید ؟ از طریق فرم زیر سوال خود را مطرح کنید

    X